Ostamme aseita

Ostamme kaikenlaisia käytettyjä aseita. Teemme myös hinta-arvioita esimerkiksi perukirjoitusta varten. Voit tuoda aseesi näytille johonkin toimipisteistämme tai laittaa meille sähköpostilla aseen tiedot ja valokuvia osoitteeseen toimisto@armoria.fi

 Aseen myyntiin tarvittavia dokumentteja:

– Aseen hallussapitolupa
– Henkilöllisyystodistus

Jos myyt asetta kuolinpesän lukuun, tarvitsemme myös kopion perukirjasta ja valtakirjan kaikilta kuolinpesän osakkailta. Kuolinpesää selvittävällä henkilöllä on väliaikainen oikeus hallussapitää kuolinpesän aseita myyntitarkoituksessa. Aselaki sanoo kuolinpesän aseista seuraavaa:

Aselaki 108 §

Kuolinpesään kuuluvat ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset

Ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten hallussapitoon oikeuttavan luvan haltijan kuoltua sen, jonka hallussa kuolinpesän omaisuus on, tulee ottaa ampuma-ase, aseen osa, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset välittömästi haltuunsa. Hänellä on oikeus säilyttää ja hyväksyttävästä syystä myös kuljettaa edellä tarkoitettuja esineitä kuuden kuukauden ajan luvanhaltijan kuolemasta. Hänen on tämän määräajan kuluessa:

1) hankittava ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten hallussapitoon oikeuttava lupa;

2) luovutettava ampuma-ase, aseen osa, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset niiden hankkimiseen oikeutetulle;

3) huolehdittava ampuma-aseen tekemisestä pysyvästi ampumakelvottomaksi ja aseen osan tekemisestä pysyvästi toimintakelvottomaksi sekä esitettävä ne poliisille; taikka

4) luovutettava ampuma-ase, aseen osa, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset poliisille.

Edellä 1 momentissa mainitun määräajan jälkeen kuolinpesästä löydetyt ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset on luovutettava viipymättä poliisille.

Edellä 1 momentin 4 kohdassa ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa poliisin on tehtävä päätös ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten ottamisesta poliisin haltuun. Poliisin on laadittava haltuunotosta pöytäkirja tai tehtävä merkintä muuhun asiakirjaan.

Meitä kiinnostavat lähtökohtaisesti kaikenlaiset käytetyt aseet. On kuitenkin niin, että viime vuosina tapahtuneet aselupien myöntöehtojen kiristykset ja hankkimisluvan hinnan korotukset ovat vähentäneet kaikkein halvimpien aseiden kysyntää. Esimerkiksi taittuvat yksipiippuiset haulikot ja vanhat kertalaukauspienoiskiväärit ovat nykyään lähes arvottomia. Kaikkia kannattaa kuitenkin meille tarjota. Aseen hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat aseen kunto, ikä, mukana tulevat varusteet, harvinaisuus, kaliberi ja yleiset myyntinäkymät kyseisen asemallin kohdalla.