Armorian pikaopas kiikaritähtäimen valintaan

Optisen tähtäimen valintaan vaikuttaa moni asia. Kiikaritähtäin kannattaa valita käyttötarkoituksen mukaan. Tämä pikaopas on tarkoitettu helpottamaan valinnan vaikeutta.

Etsitkö yleistähtäintä vai erikoistyökalua johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen?

Hämärätähtäin kyttäysmetsästykseen

Carl Zeiss Classic Diatal 8×56 on esimerkki erinomaisesti hämärässä toimivasta kiikaritähtäimestä. Kiinteä suurennos mahdollistaa kompaktin ja kestävän rakenteen. Vaikka nykyaikaisilla linsseillä ja linssinpinnoitteilla saavutetaan erinomainen valonläpäisy, aivan sataprosenttista valonläpäisy ei kuitenkaan ole. Kiinteäsuurenteisessa tähtäimessä on vähemmän linssejä kuin variaapelissa, joten valonläpäisykykykin on parempi.

Kiikaritähtäimissä ulostulopupilli (exit pupil) tarkoittaa linssien läpi tulevan valon polttopistettä tähtäimen optimaalisella katseluetäisyydellä. Ulostulopupillin koko vaikuttaa siihen, kuinka hyvin kiikarilla näkee hämärässä. Halkaisijaltaan yli 4,5mm-5,0mm ulostulopupilli on jo hyvä hämärään. Vanhat silmät eivät hyödy kovin suuresta ulostulopupillista, koska silmän pupilli ei aukea pimeässä tarpeeksi suureksi. Iso ulostulopupilli on kuitenkin hyvä, koska silmän ei tarvitse olla aivan polttopisteen keskellä ja valoa riittää silti. Pimeässä silmän pupilli on nuorella ihmisellä halkaisijaltaan noin 7mm. Päivänvalossa silmän pupilli on pieni (halkaisija n. 2,5mm) ja näin ollen eroa hyvän ja huonon hämärätähtäimen välillä ei huomaa päivänvalossa.

Tavanomaisessa kiikaritähtäimessä ulostulopupillin koon voi laskea jakamalla etulinssin halkaisijan suurennoksella. Näin esimerkiksi tuon edellä mainitun Carl Zeiss Classic Diatal 8×56 kiikaritähtäimen ulostulopupilli on 7mm, joka on optimaalinen nuorelle silmälle. Se ei ole huono vanhallekaan silmälle, mutta vanha silmä ei saa siitä vastaavaa hyötyä, kuin nuorempi.

Ajojahtitähtäin nopeisiin tilanteisiin ja lyhyille ampumaetäisyyksille

Täysin vailla suurennusta olevat punapistetähtäimet ovat äärimmäisiä erikoistyökaluja nopeisiin tilanteisiin lyhyille etäisyyksille. Niitä on saatavilla monen kokoisia pienimpien painaessa vain muutamia kymmeniä grammoja. Punapistetähtäin on moderni vaihtoehto avotähtäimille. Sillä tähtääminen on nopeampaa ja helpompaa kuin avotähtäimillä, koska katse kohdistetaan suoraan kohteeseen. Avotähtäimissähän etu- ja takatähtäin linjataan kohteen kanssa samaan linjaan, jolloin silmä joutuu keskittymään kolmeen pisteeseen yhtä aikaa.

Nykyään suosittuja ovat myös kiikaritähtäimet, joiden suurennus alkaa kertoimesta yksi. Tällä suurennoksella saavutetaan parhaimmillaan lähes samankaltaiset käyttöominaisuudet kuin punapistetähtäimillä. Usein vielä käytetään ristikkoa, jossa on valaistu piste, jolloin nopean tähtäinkuvan saaminen helpottuu. Kiikaritähtäimen etuna punapistetähtäimeen on sen monipuolisuus. Kun suurennosta on mahdollista kasvattaa, esimerkiksi hirviammuntakokeen suorittaminen helpottuu. Myös metsällä voi vastaan tulla tilanteita, jolloin tarvitaan lisää suurennusta.

Käytätkö tähtäintä vain päivänvalossa, vai pitääkö sillä nähdä myös iltahämärässä?

Jos käytät tähtäinta vain päivänvalossa, et tarvitse kiikariisi suurta etulinssiä. Linnustukseen suosittuja suurennoksia ovat esimerkiksi 3-9x, 2,5-10x, 4-16x, 6-18x ja 6-24x. Suurempi suurennos tuo kohteen tietysti pienempää lähemmäksi, mutta samalla näkökenttä pienenee ja pienetkin heilahdukset tuntuvat suurilta. Suuremmilla suurennoksilla varustettujen kiikareiden fyysiset mitatkin ovat suurempia kuin pienemmillä suurennoksilla varustettujen. Näin ollen melko lyhyille ampumamatkoille kevyen metsästyskiväärin tai esimerkiksi rihlakon päälle kannattaa valita pienehkö suurennos. Esimerkiksi suosittu 3-9×40 käy oikein hyvin.

Jos tarkoituksenasi on metsästää myös hämärässä, hyvä valinta voi olla variaapeli hieman isommalla etulinssillä. Suosituin suurennos lienee 3-12×56, mutta hyvin pärjää myös hieman kompaktimmalla 50mm etulinssillä varustetulla tähtäimellä. Hämärätähtäimissä hinta ja laatu kulkevat käsikkäin. Perinteisesti keskieurooppalaiset laatumerkit ovat olleet parhaita kiikaritähtäimiä hämärässä.

Ajometsästyksessä, koiralla tapahtuvassa hirvenmetsästyksessä ja karhunmetsästyksessä on tarpeen kiikaritähtäin, jossa on suuri näkökenttä ja jolla voi ampua nopeita laukauksia lyhyiltä etäisyyksiltä. Suositut suurennokset ovat 1-4x, 1,5-6x ja hiljattain yleistyneet laajemmat suurennosalueet 1-6x, 1,7-10x, ja 2-12x.

Hyvä yleistähtäin on kompromissi. Esimerkiksi 2,5-10×50 kiikaritähtäin soveltuu hirvestykseen, linnustukseen ja hämärässä kyttäämiseen, kunhan siinä on myös niihin toimiin soveltuva ristikko.

Millainen ristikko?

This image has an empty alt attribute; its file name is duplex.png

Leupold Duplex-ristikko

Ristikko on tärkeä osa kiikaritähtäimen käytettävyyttä. Amerikkalaisissa tähtäimissä on perinteisesti suosittu Duplex-tyyppisiä ohuita ristikoita, jotka soveltuvat hyvin päiväkäyttöön. Ohut ristikko ei peitä kohdetta, mutta hämärässä se myös helposti hukkuu näkyvistä eikä se ole oikein omiaan nopeissa tilanteissa tapahtuvaan ammuntaan. Tällainen ristikko soveltuu hyvin esimerkiksi linnustukseen.

This image has an empty alt attribute; its file name is german4.png

Nikon Germanian #4-ristikko

Euroopassa suosittu ristikko on saksalaistyyppinen #4, jossa on sivuilla ja alhaalla paksut tolpat. Paksut tolpat auttavat hämärässä tähtäämistä eikä ohut ristikko keskellä peitä kohdetta liikaa.

Leica #1-ristikko

Perinteinen saksalainen #1-ristikko, joka koostuu kolmesta tolpasta on tuttu näky vanhempien drillinkien päällä olevissa kiikareissa. Nykyään se ei enää ole kovin suosittu. Ristikon alapalkki on terävä ja sen yläosa asettuu sivupalkkien yläpinnan tasolle. Tarkka tähtäys tehdään alapalkin terävällä kärjellä ja siihen ristikko myös kohdistetaan. Hämärässä etäisyyden arviointi voi heittää ja usein laukaukset menevät ali. Tähän ristikkoon on sisäänrakennettu korjausmekanismi näitä tilanteita varten. Hämärässä alapalkin terävä kärki ei näy kunnolla, vaan ampuja linjaa tähtäyksensä sivupalkeilla vaistomaisesti sivupalkkien keskilinjalle. Tällöin ristikon terävä kärki (=kohdistuspiste) on ylempänä kuin kohta, jolla tähdätään ja myös osuma on tähdättyä ylempänä.

Bushnell Mil-Dot -ristikko

Mil-Dot on sotilaskäyttöön tarkoitettu ristikko, jossa on etäisyyden arviointiin tarkoitetut pisteet. Jos ristikko sijaitsee ensimmäisellä kuvatasolla, etäisyyttä voi arvioida kaikilla suurennoksilla. Jos taas ristikko on toisella kuvatasolla, niin etäisyyden arviointiin pitää käyttää aina samaa suurennosta. Näin siksi, että ensimmäisen kuvatason ristikon mittasuhteet pysyvät kohteeseen nähden samoina kaikilla suurennoksilla. Toisen kuvatason ristikossa mittasuhteet muuttuvat kohteeseen nähden.

Burris Ballistic Plex -ristikko

BDC (Bullet Drop Compensator) -ristikossa on tähtäyspisteitä eri ampumaetäisyyksille. Burrisin Ballistic Plex -ristikossa nämä apuviivat on lisätty Duplex-tyyppiseen ristikkoon.

Zeiss Rapid-Z BDC-ristikko

Zeiss on kehittänyt toisella kuvatasolla sijaitsevia Rapid-Z ristikoita, joissa on tähtäyspisteet eri etäisyyksille. Etäisyydet pitävät paikkansa vain tietyllä suurennoksella. Tämän suurennoksen selvittämiseksi Zeissin nettisivuilla on laskuri, joka ottaa huomioon luodin lähtönopeuden, ballistisen kertoimen ja muita ulkoballistiikkaan liittyviä tekijöitä ja ilmoittaa oikean suurennoksen.

Näiden perinteisesti metsästyksessä käytettyjen ristikoiden lisäksi käytössä on lukuisia alunperin sotilaskäyttöön tarkoitettuja ristikoita ja puhtaasti rata-ammuntaan tarkoitettuja ristikoita. Esimerkiksi kasa-ampujat suosivat ohutta hiusristikkoa tai hiusristikkoa, jossa on piste keskellä.

Valolla vai ilman?

Nykyisin monia ristikoita on saatavilla myös valaistuina. Se voi tarkoittaa pelkkää ristikon keskelle sijoitettua punaista valopistettä tai kokonaan valaistua ristikkoa. Valo nopeuttaa tähtäämistä kirkkaassa päivänvalossa ja onkin suosittu ominaisuus varsinkin nopeaan ammuntaan tarkoitetuissa ajojahtitähtäimissä. Valo voi olla hyvä ominaisuus myös hämäräkäyttöön tarkoitetussa tähtäimessä, kunhan sen saa niin himmeäksi, että se ei häikäise ampujaa ja näin estä kohteen näkemistä. Valon huonona puolena on se, että kiikaritähtäin on riippuvainen paristoista (poikkeuksena Trijiconin Tritiumilla ja valokuidulla valaistavat mallit) ja se myös lisää hieman kiikaritähtäimen painoa.

Meopta K-Dot -ristikko

Meoptan K-Dot on valaistusta pisteestä ja valaistuista apuviivoista koostuva risikko, joka soveltuu hyvin nopeaan ammuntaan.

Zeiss ristikko #54

Zeiss ristikko #54 koostuu helposti näkyvästä valaistusta pisteestä ja sivuilla olevista mustista apuviivoista, jotka auttavat ampujaa pitämään asetta suorassa ja helpottavat ennakon ottamista liikkuvaan kohteeseen.

Meopta 4C-ristikko

Perinteinen #4 -ristikko toimii myös valaistun pisteen kanssa. Esimerkiksi Meoptan 4C-ristikko on tällainen. Sitä voi hyvin käyttää myös ilman valoa ja valo onkin tarkoitettu käytettäväksi vain hämärässä.

Parallaksi

Parallaksi on kahdesta pisteestä samaan kohteeseen suuntautuvien suorien välinen kulma. Parallaksivirhettä syntyy, kun tähtäimen linssien muodostama kuva ei osu samaan tasoon tähtäimen ristikon kanssa. Parallaksivirhe voidaan todeta lukitsemalla kiikari paikoilleen ja katsomalla sen lävitse maaliin. Kun katsetta siirretään okulaarin keskeltä reunoihin päin, ristikon tulisi pysyä paikallaan. Jos ristikko siirtyy maalista pois, tähtäimessä on parallaksivirhettä kyseiselle matkalle. Parallaksivirheen voi huomata myös siitä, että ristikko ja kohde eivät näy tarkkoina yhtä aikaa. Parallaksivirhe riippuu etäisyydestä, johon tähtäimellä katsotaan. Se korjataan siirtämällä objektiivia eteen- tai taaksepäin.

Useimmissa metsästykseen tarkoitetuissa tähtäimissä parallaksi on säädetty ennalta tähtäimen oletetun käyttöetäisyyden mukaan. Tavallisesti tämä etäisyys on 100 metriä tai 100 jaardia (91m) ja tällöin voidaan ampua ilman parallaksivirhettä 70-200m etäisyyksille. Myös lyhyemmille etäisyyksille säädettyjä parallakseja löytyy esimerkiksi pienoiskivääri- ja ilmakiväärikiikareista.

Säädettävä parallaksi löytyy yleensä kiikaritähtäimistä, jotka on tarkoitettu pitkän matkan ammuntaan. Niillä ampuja voi säätää parallaksin käytetylle ampumaetäisyydelle.

Matkarumpu

Kiikaritähtäinvalmistajat ovat kehittäneet tapoja merkitä ampumaetäisyyksiä muistiin kiikaritähtäimen korkeussäätötorniin. Kun ampumaetäisyys ja luodin lentorata tiedetään, korkeussäädöllä voidaan hyvinkin tarkasti kohdistaa ristikko kyseiselle etäisyydelle ilman, että asetta on pakko koeampua, olettaen että tähtäin on aiemmin kohdistettu jollekin muulle tunnetulle etäisyydelle. Swarovskin Ballistic Turret -tornissa on mahdollista laittaa neljälle eri etäisyydelle tehdyt kohdistukset muistiin. Matkarummun kanssa käytetään tavallista ristikkoa, koska tähtäämiseen käytettään keskiristikkoa.

Zeiss ASV+ lentoratakompensaattorissa (= Bullet Drop Compensator, BDC, matkarumpu) korkeussäätötornin kororenkaalla on ampumaetäisyyttä vastaavia lukeamia. Näin ollen ASV+ -renkaalla varustetun tähtäimen koron säätö tapahtuu pyörittämällä renkaalta ampumaetäisyyttä vastaava lukema. Renkaan merkinnät on lyhennetty niin, että 1 = 100m, 1.5 =150m, 2=200 m jne. ASV+ -renkaita on useita erilaisia eri kalibereille ja lentoradoille. Käyttäjä voi helposti vaihtaa renkaan toiseen, jos samaa tähtäintä käytetään eri kaliberin aseessa tai ammutaan eri patruunaa samasta aseesta.

Zeiss Ballistic Calculator ohjelma auttaa oikean ASV+ renkaan valinnassa. Myös itseladattuja patruunoita voidaan käyttää. Luodinnopeusmittari voi olla tarpeen, kun määritellään luodin lähtönopeus varsinkin itseladattujen patruunoiden kohdalla. Aina ei voi tehdaspatruunoissakaan luottaa ilmoitettuihin lähtönopeuksiin, koska luodin lähtönopeus riippuu myös käytetystä aseesta.

Ohjelman voi ladata täältä: Zeiss Bullet drop compensator ASV and ASV+.

Superzoom

Tavallisesti variaapeleissa on ollut kolme tai nelinkertainen suuronnuskerroin eli zoom. Esimerkiksi suosituissa 3-9x -kiikaritähtäimissä on kolminkertainen zoom (9/3=3) ja vastaavasti 3-12x -kiikaritähtäimissä on nelinkertainen zoom. Pitkään nämä olivat kiikaritähtäinten vakioita, kunnes Swarovski toi markkinoille kuusinkertaisella zoomilla varustetun Z6-kiikaritähtäinsarjansa.

Viime vuosina on markkinoille tullut lukuisia muitakin ns. superzoom -kiikaritähtäimiä, joissa on siis yli nelinkertainen suurennuskerroin. Markkinoiden laajin suurennuskerroin on Japanilaisen Deon:n valmistamassa March-X-kiikaritähtäinsarjassa, jossa se on 10X.

Laaja suurennusalue tarjoaa monipuolisuutta ja nämä tähtäimet ovatkin parhaimmillaan yleiskiikareina. Tämä etu ei kuitenkaan tule aivan ilmaiseksi. Superzoom-kiikaritähtäimissä on paljon linssejä ja sen myötä hieman perinteisiä kiikaritähtäimiä enemmän painoa. Useampi linssi aiheuttaa myös hävikkiä valonläpäisyssä, mutta nykyisillä kehittyneillä linsseillä ja linssien pinnoituksilla tuo hävikki on lähes olematon.

Hinta ja laatu

Hinta ja laatu kulkevat kiikaritähtäimissä yleensä käsi kädessä. On toki tähtäimiä, joissa hinta-laatusuhde on parempi kuin toisissa, mutta käytännössä on kuitenkin niin, että rahalla saa laatua. Laadukas kiikaritähtäin on luotettava ja pitkäikäinen. Laadun takeeksi valmistajat lupaavat pitkiä, jopa 30 vuoden takuuaikoja.

Jätä kommentti